Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη είδους που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στην οργάνωση καλωδίων στους φωριαμούς – Κωδικός ΣΟ 8302 42 00.

Περισσότερες πληροφορίες