Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Δασμολογική κατάταξη διαλυτικού οργανικού μείγματος – Κωδικός ΣΟ 3814 00 90.

T (815)