Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την δασμολογική κατάταξη γυάλινης φιάλης νερού – Κωδικός ΣΟ 7013 99 00.

T (793)