Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για τη Δασμολογική κατάταξη απαγωγού θερμότητας – Κωδικός ΣΟ 7616 99 90.

Τ(820)