Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Δασμολογική κατάταξη «αλυσίδας ερπύστριας» – ΣΟ 8431 4920.

Περισσότερες πληροφόριες