Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη «έτοιμου είδους από ύφασμα» – Κωδικός ΣΟ 6307 90 98.

Περισσότερες πληροφορίες