Για πρώτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες, επιβραδύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, ωστόσο παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη.

Περισσότερα