Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, κατά τον Απρίλιο 2020, δεύτερο μήνα κατά τον οποίο συνέχισαν να εφαρμόζονται στην Κύπρο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 30,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 79,6 μονάδες (βάση 2015=100).

Περισσότερα