Όπως όλοι γνωρίζουμε το τέλος της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει μεταξύ άλλων να είναι έτοιμες για τις αναπόφευκτες αλλαγές στις φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες.

Περισσότερα