Παρά το κλίμα αβεβαιότητας που προκάλεσε η πανδημία, ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο συνέχισε να μεγεθύνεται, με τη χώρα να προσελκύει Επενδυτικά Ταμεία και διαχειριστές από το εξωτερικό. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το ενεργητικό των Ταμείων αυξήθηκε κατά 39,7% και τα Ταμεία κατά 47,6%.

Περισσότερα