Η συνολική απασχόληση στην Κύπρο για το 1ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 3,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταv κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 υπολογίζεται στα 410.077 άτομα, εκ των οποίων 360.061 είναι υπάλληλοι και 50.016 αυτοαπασχολούμενοι. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων που έχει καταγραφεί από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά το πρώτο τρίμηνο ενός έτους, με τους αριθμούς να ξεπερνούν αυτούς που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο στα χρόνια που προηγήθηκαν της οικονομικής κρίσης.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρουσιάζονται στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας, Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κατασκευών. Μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, παρατηρήθηκε στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων .

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1ο τρίμηνο του 2019 υπολογίζονται στις 184.474, με ποσοστό αύξησης 3,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Μικρή αύξηση εργαζομένων στον δημόσιο τομέα

Εξάλλου, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε μικρή ετήσια αύξηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 416 άτομα (0,62%). Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπήρξε αύξηση κατά 437 άτομα (0,76%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 100 άτομα (1,69%) ενώ μείωση παρατηρήθηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 121 άτομα (-2,91%).

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν 67.796. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 61.792 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 6.004.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.706, 6.049 και 4.037 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 555 άτομα (-0,81%). Μείωση παρατηρήθηκε τόσο στην Κεντρική Κυβέρνηση όσο και στις Τοπικές Αρχές κατά 467 άτομα (-0,80%) και 155 άτομα (-3,70%) αντίστοιχα ενώ οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση αυξήθηκαν κατά 67 άτομα (1,13%).