Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, την ΕΕ28 και την Κύπρο τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat. Τον Σεπτέμβριο του 2019, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, παρέμειναν σταθερές στην ΕΕ28 και μειώθηκαν κατά -0,5 στην Κύπρο. Τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 1,9% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,6% στην ΕΕ28 και αυξήθηκαν κατά 0,9% στην Κύπρο.

Περισσότερα