Αύξηση παρουσίασε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Περισσότερα