Αύξηση κατέγραψε τον Οκτώβριο του 2016 ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα τετραετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα επαρχιακά γραφεία εργασίας, τα οποία ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2016 ανήλθε στα 33.706 πρόσωπα σε σχέση με 34.007 τον προηγούμενο μήνα και 37.016 τον περσινό Οκτώβριο.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον δέκατο μήνα του 2016 αυξήθηκε στα 37.475 πρόσωπα σε σύγκριση με 37.304 τον προηγούμενο μήνα και 41.302 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σε σύγκριση με το Οκτώβριο του 2015 σημειώθηκε μείωση 3.310 προσώπων ή 8,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.145 ανέργων), της μεταποίησης (μείωση 593), του εμπορίου (μείωση 437), των μεταφορών (μείωση 429), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 279), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 266) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 230).

Τον Οκτώβριο του 2016 ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων (6.629) σημειώθηκε στις δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (4.665).