Η εγχώρια κατανάλωση φαίνεται να ενισχύεται εν μέσω της σταδιακής βελτίωσης της κατάστασης στην οικονομία, όπως καταδεικνύουν νέα στοιχεία σχετικά με τον όγκο λιανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 8,6% το δεύτερο μήνα του 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Τη μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 14,2% σημείωσαν τα ηλεκτρικά είδη και έπιπλα ενώ ακολουθεί ο τομέας του εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλίων και άλλων με άνοδο 14,1% το Φεβρουάριο.

Αύξηση 13,3% σημειώθηκε και στα μη εδώδιμα προϊόντα εκτός καυσίμων οχημάτων.

Όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σημείωσαν άνοδο τον Φεβρουάριο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.