Αύξηση για πέμπτο συνεχή μήνα κατέγραψε τον Απρίλιο ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016.

Τον Μάρτιο του 2017 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 1,5%.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2016, οι κατηγορίες στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο (13,2%) και μεταφορές (7,8%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 παρατηρήθηκε στην κατηγορία ενέργεια, όπου καταγράφηκε αύξηση 16,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2017, σημειώθηκε αύξηση 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.