Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2020 αυξήθηκε κατά 250 άτομα (0,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.042 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 938 άτομα (-3,4%), από 27.983 σε 27.045 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.290 άτομα (8,5%) φθάνοντας τις 16.482 σε σχέση με 15.192 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2019.

Περισσότερα