Στα €1.247,8 εκατομμύρια ανήλθαν το 2018 οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, με το ποσοστό τους έναντι του ΑΕΠ να μειώνεται στο 5,9%, από 6,1% το 2017 και 6,3% το 2016.

Περισσότερα