Αύξηση παρατηρήθηκε στις συνολικές εισαγωγές αγαθών μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Επίσης, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €802,8εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 σε σύγκριση με €298,0εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας περί «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για το Φεβρουάριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 ήταν €1.147,2εκ. σε σύγκριση με €820,2εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.

Όπως αναφέρεται από το ΓΤΠ, οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 ήταν €344,4εκ. σε σύγκριση με €522,2εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.

Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2017 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) ήταν €521,5εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Φεβρουάριο 2017 ήταν €171,9εκ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €85,4εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €86,5εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Φεβρουάριο 2017 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος «Εκδόσεις».