Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2020 αυξήθηκε κατά 441 άτομα (0,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.146 άτομα. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 722 άτομα (-2,6%), από 28.238 σε 27.516 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.251 άτομα (8,5%) φθάνοντας τις 16.051 σε σχέση με 14.800 άτομα τον Αύγουστο του 2019.

Περισσότερα