Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2020 αυξήθηκε κατά 1.215 άτομα (2,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και έφτασε τα 52.424 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 708 άτομα (-2,5%), από 28.518 σε 27.810 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (7,2%) φθάνοντας τις 16.142 σε σχέση με 15.056 άτομα τον Ιανουάριο του 2019.

Περισσότερα