Αύξηση 64% παρουσίασε ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τα πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν τον πρώτο μήνα του έτους στα 695, σε σύγκριση με 423 τον Ιανουάριο του 2017.

Η μεγαλύτερη αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2018 στην Αμμόχωστο κατά 129%, στα 48, σε σύγκριση με 21 τον Ιανουάριο του 2017.

Ακολούθησε η Λευκωσία με αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα κατά 103%, στα 146, σε σύγκριση με 72 τον περσινό Ιανουάριο.

Στη Λεμεσό, τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν κατά 70%, στα 225, σε σύγκριση με 132 τον Ιανουάριο του 2017, στην Πάφο αυξήθηκαν κατά 71%, στα 164, σε σύγκριση με 96, ενώ στην Λάρνακα αυξήθηκαν κατά 10%, στα 112, σε σύγκριση με 102.