Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €332,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση 174,9 εκατ. τον Φεβρουάριο 2017. Σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 7,1%, σε σύγκριση με 6,2% τον Φεβρουάριο 2017. Παράλληλα, το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάρτιο 2017 έφθασε στα €49,6 δισ.

Από την άλλη, τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €132,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €139,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -5,1%, σε σύγκριση με -6,3% τον Φεβρουάριο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Μάρτιο 2017 ανήλθε στα €55,0 δισ. ευρώ

Επιτόκια

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

• Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά κατέγραψε οριακή αύξηση στο 1,33%, σε σύγκριση με 1,32% τον προηγούμενο μήνα.
• Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες υποχώρησε στο 1,34%, σε σύγκριση με 1,36% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

• Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε άνοδο φτάνοντας στο 4,20%, σε σύγκριση με 3,49% τον προηγούμενο μήνα.
• Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,86%, σε σύγκριση με 2,93% τον προηγούμενο μήνα.
• Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. κατέγραψε οριακή μείωση υποχωρώντας στο 3,94%, σε σύγκριση με 3,95% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση στο 3,55%, σε σύγκριση με 3,16% τον προηγούμενο μήνα.