Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκε κατά 555 πρόσωπα (1,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 50.621 άτομα, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία σήμερα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παρατηρείται αύξηση 8% στο έκτακτο προσωπικό, που έφτασε τις 14.895, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017, που ήταν 13.793, ενώ στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση 1,5%, ήτοι 547 άτομα.

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (3,8%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 110,4% (370 άτομα).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας που παρουσιάζει αύξηση 0,1% (15 άτομα). Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-1,3%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό -13,4% (109 άτομα).