Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2019 αυξήθηκε κατά 346 άτομα (0,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 51.792 άτομα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 538 άτομα (-1,9%), από 28.521 σε 27.983 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (7,1%) φθάνοντας τις 15.192 σε σχέση με 14.185 άτομα το Σεπτέμβριο του 2018.
Σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,9%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 22,5% (639 άτομα).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,2%) που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (12,3%). Το Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας παρέμεινε σταθερό ενώ το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας μειώθηκε κατά 31 άτομα (-0,2%).