Όπως σας έχουμε πληροφορήσει με την εγκύκλιο μας ημερομηνίας 17/1/2023 ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν κατέστη δυνατό να υποβάλει μεσολαβητική πρόταση για το θέμα της Α.Τ.Α.

Περισσότερα