Αρχίζει αύριο Τρίτη η έβδομη αξιολόγηση της εφαρμογής του κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Τεχνοκρατικά κλιμάκια των δανειστών στην Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσουν την πορεία εφαρμογής του μνημονίου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ άλλα κλιμάκια σε Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
θα εξετάσουν θέματα που σχετίζονται με τα δημοσιονομικά και τις μεταρρυθμίσεις. Οι επικεφαλής της Τρόικα αναμένεται να έρθουν στην Κύπρο γύρω στα μέσα της βδομάδας για την πολιτική συζήτηση της επικαιροποίησης του μνημονίου.

Στα θέματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνεται η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των αναδιαρθρώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη Βουλή, καθώς με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο οι κυπριακές αρχές θα πρέπει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να υποβάλουν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο πλαίσιο αφερεγγυότητας και στις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων.

Όπως είχε δηλώσει ο επικεφαλής του ΔΝΤ στην Τρόικα, Μαρκ Λούις, θα εξεταστεί επίσης και το θέμα του μεγάλου όγκου τίτλων ιδιοκτησίας που δεν έχουν μεταβιβαστεί και περιπλέκουν το πρόβλημα των ΜΕΔ, που σχετίζονται με ιδιοκτησίες ιδιωτικής ή εμπορικής χρήσης και υποθήκες.

Παράλληλα, όπως είπε, θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη γενική δημοσιονομική πολιτική και για μεταρρυθμίσεις σε σχέση με την είσπραξη των εσόδων, τη φορολογική διαχείριση, τη διαχείριση των δημοσίων δαπανών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, τη βελτίωση των δημοσίων επενδύσεων.

Επίσης, ανέφερε, θα υπάρξει συζήτηση για μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το κυβερνητικό πρόγραμμα δράσης για την αναπτυξιακή στρατηγική, κάτι που περιλαμβάνει τις ιδιωτικοποιήσεις και πως προχωρεί το θέμα και άλλου είδους μεταρρυθμίσεις, με στόχο την υποστήριξη των αναπτυξιακών πιθανοτήτων της Κύπρου.