Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την απόφαση και Κανονισμός που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν.

Περισσότερες πληροφορίες