Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την απόφαση και Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ για την εφαρμογή και την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες