Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ από την πρώτη μέρα της εκλογής του, κατά τη  Γενική του Συνέλευση  είπε και τα εξής: «…είμαστε εδώ όχι για όλους αλλά για όσους επιχειρούν στα πλαίσια της νομιμότητας και βάζουν πάνω από το ιδιοτελές τους συμφέρον, το συμφέρον της οικονομίας του τόπου…»

Περισσότερα