Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για το Πρόγραμμα Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας το οποίο προσφέρεται Δωρεάν από τα ΜΙΕΕΚ στην επαρχία Λευκωσίας.

Περισσότερα