Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της μέχρι σήμερα διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τους καλύτερους επιδημιολογικούς δείκτες παγκόσμια. Αυτό επιτεύχθηκε με την συνεργασία όλων των Κυπρίων σύμφωνα πάντα και με τις οδηγίες των επιδημιολόγων. Η στάση μας αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μας δίδει προβάδισμα στο άνοιγμα των Αεροδρομίων για να φιλοξενήσουμε Τουρίστες που θα θέλουν να ταξιδεύσουν στην Κύπρο για τις διακοπές τους από τον Ιούνιο και εντεύθεν.

Περισσότερα