Ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το ΚΕΒΕ στα πλαίσια της προσπάθειας τους για προώθηση νέων και καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας προκήρυξαν διαγωνισμό έκθεσης ιδεών ανάμεσα στους φοιτητές πανεπιστημίων στην Κύπρο με θέμα:

«Cyprus-Russia Business Relationships -The way Forward»

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 28 φοιτητές Κύπριοι και ξένοι οι οποίοι φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού αποτελείτο από εκπροσώπους του ΚΕΒΕ, του Κύπρο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, της Τράπεζας Κύπρου και της PWC.

Η απονομή των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού έγινε την Τρίτη 19 Απριλίου στο ΚΕΒΕ από τον Πρόεδρο του Κύπρο-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου κ. Ευγένιο Ευγενίου.

Τα βραβεία του διαγωνισμού δόθηκαν στους εξής:

1ο Βραβείο Αντώνης Καμηλάρης

2ο Βραβείο Ανδρέας Αυγουστή

3ο Βραβείο Κυριάκος Παναγή

Το διαγωνισμό στήριξαν η Τράπεζα Κύπρου και η PWC.