Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης σε σχέση με την τροποποίηση, απλοποίηση, εκσυγχρονισμό και αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Αυτοκαταναλωτές.

Περισσότερα