Ο Κύπρο-Ρωσικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος εξουσιοδότησε την EY Κύπρου να πραγματοποιήσει την πρώτη έρευνα, μεταξύ Ρώσων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται ή / και κατοικούν στην Κύπρο.

Η έρευνα αξιολόγησε και τεκμηρίωσε τις προοπτικές, τις προτεραιότητες και τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι επιχειρηματίες στην Κύπρο και μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Επιπρόσθετα, εντόπισε και κατέγραψε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες με στόχο να βοηθήσει τη ρωσική επιχειρηματική κοινότητα να βρει λύσεις σε συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Η έκθεση βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα που διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Απριλίου 2017. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα αναπτύχθηκαν από την EY Κύπρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν στις απαντήσεις 70 Ρώσων στελεχών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κύπρο.

Η έρευνα αποκάλυψε σημαντικούς τομείς για βελτίωση και επίσης τόνισε γιατί οι ρωσικές επιχειρήσεις προτιμούν την Κύπρο. Οι ερωτηθέντες (53%) εκτιμούν ότι η Κύπρος διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών που παρέχουν ρωσόφωνες επαγγελματικές υπηρεσίες και ότι (65%) διαθέτει εργατικό δυναμικό που μιλά ρωσικά. Επιπλέον, οι ρωσικές επιχειρήσεις (83%) επαίνεσαν την Κύπρο για το φιλικό φορολογικό καθεστώς και τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, το ευρύ φάσμα συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας με άλλες χώρες, την ένταξή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξαιρετικές επαγγελματικές και νομικές υπηρεσίες που προσφέρονται στη χώρα
.
Ο Ανδρέας Αβραμίδης, EY συνέταιρος στο τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών στην EY αναφέρει:

«Πιστεύουμε ότι αυτή η έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα καθώς ο εντοπισμός αυτών των προβλημάτων και προκλήσεων ενθαρρύνει το διάλογο και δημιουργεί ένα νέο επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ της Κυπριακής και της Ρωσικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η EY Κύπρου θα χρησιμοποιήσει το διεθνές μας δίκτυο και θα αξιοποιήσει την πολύτιμη τεχνογνωσία και τα έμπειρα στελέχη μας για να στηρίξει τις ρωσικές επιχειρήσεις και την ρωσική κοινότητα στην Κύπρο. Μέσα από στενή συνεργασία μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις με στόχο την περαιτέρω αύξηση και βελτίωση των μεταξύ μας οικονομικών και εμπορικών σχέσεων».

Ο Άντης Ναθαναήλ, Διευθυντής του Κύπρου-Ρωσικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου σχολιάζει:

«Οι ρωσικές επιχειρήσεις αποτελούν ένα μεγάλο και αναπτυσσόμενο κομμάτι της κυπριακής οικονομίας. Για το λόγο αυτό, είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που πραγματοποίησε η EY Κύπρου. Η έρευνα και τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί μας επιτρέπουν να επικεντρωθούμε στις βασικές προτεραιότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές και να αναζητήσουμε λύσεις σε συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση ».

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για το χρόνο που αφιέρωσαν για να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες.

Η πλήρης έκθεση έρευνας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕY: www.ey.com/cy και στη ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ www.ccci.org.cy.