Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για  την Αποταμίευση / Αποθήκευση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών Κατηγορίας Β και Γ όπως καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου 113(Ι)/2004.

AA (33)