Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Αποστολές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα (δώρα) από τρίτες χώρες.

Μ (69)