Στις 15 Οκτωβρίου 2019 αρχίζει η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που είχε δοθεί στον Συνεργατισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από απόφαση της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ. Συγκεκριμένα, στη βάση της προόδου διαχείρισης των δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ, θα γίνει η πρώτη αποπληρωμή προς το κράτος ύψους €12 0εκατ. (€60 εκατ. μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019 και €60 εκατ. στο τέλος του 2019).

Σημειώνεται ότι πέραν της πιο πάνω καταβολής των €120 εκατ. σε μετρητά, περαιτέρω αποπληρωμή γίνεται μέσω της παραχώρησης ακινήτων στη Δημοκρατία αξίας περίπου €85 εκατ., ενώ επιπρόσθετα ακίνητα αξίας περίπου €35 εκτ. αναμένεται να επιλεγούν και να παραχωρηθούν στη Δημοκρατία μέσα στις επόμενες βδομάδες. Τα ακίνητα προορίζονται για τις ανάγκες των κρατικών υπηρεσιών και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ακόμη ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει πλήρης εξόφληση των υποχρεώσεων προς το προσωπικό του Συνεργατισμού που έχει αποχωρήσει με το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου αλλά και η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας Δανείων (Asset Protection Scheme), χωρίς ενεργοποίηση της κρατικής εγγύησης. Συνυπολογίζοντας τα πιο πάνω, η ΣΕΔΙΠΕΣ/ ΚΕΔΙΠΕΣ εκτιμάται ότι θα διατηρεί στο τέλος του 2019 ρευστά διαθέσιμα ύψους €65-70 εκατ.

Το χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ περιλαμβάνει μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου €6,62 δις, εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου €0,55 δις και ακίνητα ενδεικτικής αξίας €0,63 δις.

Από το 2020 η εκτίμηση της ταμειακής κατάστασης και η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας θα γίνεται σε τακτική τριμηνιαία βάση.