Αποπληθωρισμός για 39ο συνεχόμενο μήνα καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, λόγω της μείωσης που σημειώθηκε στην τιμή του ηλεκτρισμού, των αεροπορικών ναύλων και των πετρελαιοειδών, με τις αποπληθωριστικές πιέσεις, ωστόσο, να παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν στους δύο προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο ΔΤΚ μειώθηκε το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους κατά 0,5% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2016, ο ΔΤΚ σημείωσε επίσης μείωση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τον Αύγουστο ο Δείκτης είχε μειωθεί 0,36%, σε ετήσια βάση, και τον Ιούλιο κατά 0,20%. Σημειώνεται ότι οι συνεχόμενες αποπληθωριστικές πιέσεις άρχισαν τον Ιούλιο του 2013.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, ο ΔΤΚ το Σεπτέμβριο 2016, αυξήθηκε κατά 0,51 μονάδες και έφτασε στις 99,14 μονάδες.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2014 – Σεπτεμβρίου 2015 παρουσίασε μείωση 1,6% έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015 παρατηρήθηκε στην κατηγορία του Ηλεκτρισμού όπου καταγράφηκε μείωση 15,0%. Συγκρίνοντας με τον Αύγουστο του 2016, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα με μείωση 3,3%.

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2015, οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές ήταν οι ακόλουθες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,5%) και Μεταφορές (-3,8%), ενώ η κατηγορία που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν η Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,3%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο 2016, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (9,0%) ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στις Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,9%) και Μεταφορές (-0,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-6,7%) και Μεταφορές (-5,7%). Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (1,6%).

Ανάλυση επιπτώσεων

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2016 σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές (-0,57) και Στέγαση, Ύδρευση, και Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,56). Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,52).

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν η Ένδυση και Υπόδηση (0,69), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση παρουσίασε η Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,15).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2016 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2015 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: ηλεκτρισμός (-0,49), αεροπορικά ναύλα (-0,37) και πετρελαιοειδή (-0,27), ενώ τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση είχαν τα λαχανικά (0,39).

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα είδη ένδυσης (0,50) και τα είδη υπόδησης (0,19) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα φρέσκα φρούτα (-0,28) και τα αεροπορικά ναύλα (-0,20).