Απαράδεκτη με καταστροφικές συνέπειες στο σύνολο της οικονομίας και τις εξαγωγές χαρακτηρίζει το ΚΕΒΕ τη στάση των μεταφορέων οι οποίοι αρνούνται να εφαρμόσουν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν με την εταιρεία Eurogate.

Η συνεχόμενη άρνηση των μεταφορέων να συνεργαστούν παραλαμβάνοντας εμπορεύματα από το λιμάνι αποτελεί πράξη ανευθυνότητας έναντι των επιχειρήσεων πελατών τους και κατ’ επέκταση των εργαζόμενων και των καταναλωτών που θα αρχίσουν να βιώνουν τις ελλείψεις προϊόντων στην αγορά.

Το ΚΕΒΕ καλεί τους μεταφορείς να αναλογιστούν το μέγεθος της δικής τους ευθύνης και να αρχίσουν πάραυτα την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης τους το ΚΕΒΕ θα καλέσει τα μέλη του να διεκδικήσουν αποζημιώσεις και από τους μεταφορείς για τις ζημιές που τους προκαλούν με τη συνεχιζόμενη απεργία τους.

Το λιμάνι αποτελεί ουσιώδη υπηρεσία για την ομαλή λειτουργία του κράτους. Το ΚΕΒΕ καλεί τoν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Αρχηγούς των κομμάτων όπως παρέμβουν δυναμικά και καταλυτικά προς τους μεταφορείς προκειμένου να διασφαλίσουν τερματισμό της ομηρίας στην οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα.