Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς στα προσωπικά είδη Ουκρανών πολιτών που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

M (72)