Επισυνάπτεται ανακοίνωση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου αναφορικά με την απαγόρευση πώλησης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Περισσότερα