Το ΚΕΒΕ, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε και φέτος στη Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ως μέλος της εργοδοτικής αντιπροσωπείας, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 5 μέχρι τις 16 Ιουνίου 2017.

Στη Συνδιάσκεψη, το ΚΕΒΕ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ήταν:

  • Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία (Fundamental principles and rights at work)
  • Απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία για τη μετάβαση στην ειρήνη (Employment and decent work for the transition to peace)
  • Μετανάστευση εργατικού δυναμικού (Labour migration)

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις των πιο πάνω θεμάτων και πραγματοποίησαν επαφές για θέματα εργασιακών σχέσεων με αξιωματούχους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και με αντιπροσωπείες ξένων χωρών που συμμετείχαν στη Σύνοδο.

Το ΚΕΒΕ με τη συμμετοχή του στις Συνόδους αυτές και τις επαφές που πραγματοποιεί, αποκτά σημαντικές εμπειρίες και ενισχύει τις γνώσεις του για τις διεθνείς πρακτικές σε θέματα εργατικής και κοινωνικής πολιτικής.