Άνοδο παρουσιάζει ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ το πρώτο τρίμηνο του 2019 υπολογίζεται στις 107,78 μονάδες.

Συγκρινόμενος με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 0,8% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 4,3%.