Το ΚΕΒΕ εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για το γεγονός ότι το κόστος της μεταφοράς εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια από την Ασία (ιδίως την Κίνα) προς την Ευρώπη έχει αυξηθεί σημαντικά από πέρυσι και αναμένεται ότι πολύ σύντομα θα φτάσει σε ρεκόρ $12000 για ένα εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 500 % μέσα σε ένα χρόνο!

Περισσότερα