Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

ΔΑΝ (25)