Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναστολή των δασμών του Κοινού Δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

«ΔΑΝ» (26)