Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες