Το ΚΕΒΕ εκφράζει για ακόμα μια φορά την έντονη άποψη του ότι τέτοιας εμβέλειας και σημασίας νομοθετήματα που επηρεάζουν βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων και τα οποία αγγίζουν την διεθνή εικόνα της χώρας μας πρέπει να είναι το αποτέλεσμα πολύ σοβαρής και σε βάθος μελέτης πριν την ψήφιση τους.

Περισσότερες πληροφορίες