Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, ο Υπουργός Οικονομικών, με ανακοίνωση του ημερομηνίας 1/12/2021, αποφάσισε ότι, δεν θα επιβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο στις πιο πάνω Δηλώσεις, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

Περισσότερα